dijous, 4 de novembre de 2010

GRUMET - 5è DIA

....i la part pràcticatreball en equip
com el que fan aquests


Queda temps per a gaudir del silenci de la navegació

Uns treballen dur  i....

Mercedes dirigeix la navegació

És molt important estar atents a les explicacions teòriques

Sortida del port de Barcelona