divendres, 12 de desembre de 2014

CONSELL ESCOLAR DELS CENTRES
El consell escolar del centre és l'òrgan col:legiat de participació de la comunitat  escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representants de tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d'administració i serveis, etc.
En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decissions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l'organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc. En el cas dels centres provats concertats, el consell escolar debat, avalua, analitza i pren decisions sobre els temes proposats pel titular del centre.
Els membres dels consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.
TRET DE: http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.75e1c94eb5dd9e184ed22010b0c0e1a0/?vgnextoid=f6c263fddc7e9310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f6c263fddc7e9310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD

Les fotos corresponen a la votació dels representants de les famílies dels alumnes
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

COMENTARI